De expositie 'tussen Ratio en Emotie' is te zien van woensdag 7 oktober t/m zondag 18 oktober.
Openingstijden 11:00 - 18:00 uur, op maandag gesloten.
Maximaal 4 bezoekers in de galerie, mondkapje verplicht.

De kunstenaar
De kunst van John van Bezu (Haarlem, 1960) is een ontdekkings- en ontwikkelingstocht geweest van de afgelopen 15 jaar.  Deze tocht is begonnen met het volgen van schildercursussen bij Corina Blom in Gorredijk. Na een aantal jaren kwam de behoefte tot meer verbreding en verdieping. De Kunstacademie Friesland startte met een opleiding en John maakte deel uit van de eerste lichting in 2015.
John is opgeleid als technicus en werkzaam als technisch/commercieel manager. Als snel kwam hij erachter dat een combinatie van kunst en techniek, en dan met name de wetenschap die achter de techniek schuil gaat, hem het meeste aanspreekt. Wetenschap fascineert hem, net zoals de kunst hem fascineert.
Tijdens de opleiding aan de Kunstacademie heeft John kennisgemaakt met veel nieuwe technieken. Hij heeft zich daar ontwikkeld tot professioneel kunstenaar die inmiddels vele malen het proces van concept tot voltooid werk heeft doorlopen. Zijn adagium is “Techniek volgt Concept”, waarbij zijn technische achtergrond zeer waardevol is gebleken.
Het plezier om ambachtelijk bezig te zijn en dit te combineren met creativiteit kan hij volledig kwijt in het toepassen van grafische technieken, het lassen of beeldhouwen maar ook nog steeds bij het schilderen of tekenen.
John van Bezu is in het voorjaar 2020 afgestudeerd aan de Kunstacademie Friesland.
In september 2019 ontving hij al de Gildeprijs van de Kunstacademie Friesland voor zijn handdrukwerk, mono print “ Zien en Gezien worden”.
De expositie
De cirkel is rond, daar waar ooit de zoektocht begon wordt nu het overzicht van de ontdekkingstocht geëxposeerd; bij galerie Nynke&Blom in Gorredijk.
Het werk wat prominent aanwezig is op de expositie is zijn eindexamenwerkstuk “De Traan”.
Hierin komt alles samen waar John zich de afgelopen jaren mee bezig heeft gehouden. Diverse technieken zijn toegepast in dit werk, wetenschap en kunst worden verenigd. Hiermee heeft hij echt zijn Proeve van Meesterschap afgelegd.
Daarnaast is er een variëteit aan grafisch werk, schilderijen en kleiner beeldend werk te zien.Ondanks de diversiteit van de verschillende gebruikte technieken is er een duidelijk  herkenbare eigen stijl.
In veel van de werken zijn de toegepaste kleuren rood, geel en blauw, de primaire kleuren. Vaak zijn de onderwerpen realistisch waarbij de realiteit in een aantal lijnen wordt weergegeven. Een techniek die John regelmatig toepast is de uitsnede. Hierdoor kan een van oorsprong figuratief werk transformeren naar een abstract werk.
Een ander kenmerk bij met name het beeldend werk en ook het grafische werk is de uitnodiging tot verdieping. De gedachte achter het werk. Dit vraagt van de toeschouwer wat meer inspanning maar dit levert soms verrassende inzichten op wat de kunstenaar beoogt met het werk. De titel van de expositie tussen Ratio en Emotie wordt hier meer dan duidelijk.
Tot slot een werk waar je als toeschouwer even de tijd en rust voor moet nemen om het optimaal te ervaren. De video-installatie “Light & Love” neemt je mee op een visuele expeditie onder begeleiding van betoverende muziek. De kunstenaar zelf benoemt dit werk als “slow art”. Zeker is dat hij je de magie van de kunst zelf laat ervaren hiermee.
Back to Top