Corina Blom 

Blom is voornamelijk geïnspireerd door de natuur en maakt schilderijen en grafiek met de vergankelijkheid van het bestaan als onderliggend thema. Ze ziet dit in de toevallige plaatsing van elementen in de natuur zoals zwermen vogels, lichtreflecties op het water of bijvoorbeeld stenen op het strand.
Blom vindt het mooi om te bedenken dat de hele wereldgeschiedenis eraan heeft meegeholpen om deze dingen op een bepaald moment in de tijd te kunnen zien. Ze legt deze momenten vast met verf in een vaak beperkt palet, of in de grafische technieken, zoals lino, droge naald en mezzotint.

Nynke Venema
Beeldend werk maken is voor Nynke een ontdekkingstocht naar dat wat echt belangrijk voor haar is.
Inspiratie vindt zij in de natuur. De structuren, lijnen, ritmes en bewegingen gebruikt zij intuïtief om fotografische en filmische beelden te maken. Met deze beelden zoekt zij naar een bepaalde balans en verstilling, naar een gevoel dat alles goed is en vrij van verwachtingen en oordelen.
Door te spelen met verschillende materialen in combinatie met foto en video stelt en beantwoordt Nynke vragen die haar bezig houden. Graag betrekt zij de kijker hierbij door interactief werk te maken waarbij de kijker zelf kan spelen met het beeld. Hierin onderzoekt zij tevens de verhouding tussen menselijk denken en de natuurlijke staat.
Back to Top