Beeldend werk maken is voor Nynke een ontdekkingstocht naar dat wat echt belangrijk voor haar is.
Haar inspiratie vindt ze in de natuur. De structuren, lijnen, ritmes en bewegingen gebruikt ze intuïtief om fotografische en filmische beelden te maken. Met deze beelden zoekt ze naar een bepaalde balans en verstilling, naar een gevoel dat alles goed is en vrij van verwachtingen en oordelen.
Door te spelen met verschillende materialen in combinatie met foto en video stel en beantwoordt ze vragen die haar bezig houden. Graag betrekt ze de kijker hierbij door interactief werk te maken waarbij de kijker zelf kan spelen met het beeld. Hierin onderzoekt ze tevens de verhouding tussen menselijk denken en de natuurlijke staat.
Back to Top